De Grote Cavia: algemene en bijzondere informatie over cavia's.Vragenlijst om er achter te komen waarom jouw cavia bijt.

 

De vragenlijst

Let op! Deze vragenlijst gaat ervan uit dat jouw cavia lichamelijk gezond is. Als je cavia bijt, dien je altijd eerst uit te sluiten dat hij ziek is en bijt omdat hij pijn heeft.
De vragenlijst gaat ervan uit dat de cavia die bijt goed behandeld wordt. Gepest worden, ruw behandeld worden, nooit rust krijgen, altijd rondgesjouwd worden, als speelgoed dienen of op een andere manier mishandeld worden zijn alle legitieme redenen voor een cavia om te bijten - deze vragenlijst gaat ervan uit dat mishandeling niet de reden is waarom de cavia bijt.
Onder de term 'bijten' wordt hier ook verstaan 'proberen te bijten', 'een poging doen om te bijten', 'uitvallen', 'kort bijten', 'in een kledingstuk hangen' en zovoorts.
Het kan zijn dat de uitkomst niet correct is omdat je niet alles van je cavia weet (omdat je hem bijvoorbeeld nog niet zo lang hebt). Controleer daarom of de oorzaak die wordt aangegeven ook daadwerkelijk de reden is waarom jouw cavia bijt.
Het kan voorkomen dat je diverse keren de vragenlijst moet doorlopen omdat er voor jouw cavia's diverse omstandigheden gelden. Het is altijd zo dat je op één kenmerk niet af kan gaan. Als je cavia bijt als je hem op wilt pakken, kan dat onder andere inhouden dat hij ziek is en het hem pijn doet, dat hij dominant is en niet opgepakt wil worden of dat hij bang is en niet opgepakt wil worden. En er zijn nog een aantal andere reden te bedenken waarom hij niet opgepakt wil worden. Je kan dus nooit uitgaan van één kenmerk maar dient altijd alles wat van belang is, mee te nemen.
De informatie die je op deze pagina vindt, is bedoeld als richtlijn. Garanties kunnen er niet aan worden ontleend en die zijn ook nooit te geven omdat het om levende wezens gaat.
Deze vragenlijst gaat uit van jouw cavia die jou bijt. Andere siutaties, zoals met andere cavia's die je niet kent en die niet van jou zijn, jouw cavia die andere cavia's bijt en dergelijke, zijn niet opgenomen.


Begin van de vragenlijst.

Mijn cavia bijt...

... als hij in zijn kooi zit.

... als hij niet in zijn kooi zit.

... maar vertoont ook ander gedrag, zoals klappertanden, tegenspartelen en dergelijke.


top
 


Mijn cavia zit in zijn kooi en...

... bijt als mijn hand buiten de kooi is.

... bijt als mijn hand in de kooi is.


top
 Mijn cavia zit in zijn kooi en bijt als mijn hand buiten de kooi is...

... in de tralies.

... naar mij.


top
 Mijn cavia zit in zijn kooi en bijt als mijn hand in de kooi is en...

... ik hem probeer te aaien.

... ik zijn hok wil verschonen.

... ik met mijn hand in zijn nachthok ga.

... ik zijn nachthok optil.

... ik hem wil pakken.

... ik hem opgepakt heb.

... ik groenvoer voor hem neerleg.

... ik zijn voerbakjes vul, deze uit het hok pak of deze in het hok zet.

... ik hem een lekker hapje voorhoud.

... ik hem iets voorhoud dat voor hem nieuw is.

... ik iets nieuws in zijn kooi zet.


top
 Mijn cavia zit niet in zijn kooi en bijt...

... als ik hem in zijn kooi terug wil zetten.

... als ik hem op schoot heb.

... als hij los loopt en ik hem wil pakken.


top
 Mijn cavia zit bij mij op schoot en bijt...

... als ik hem wil aaien; dan tilt hij zijn kop op en volgt mijn vinger of hand.

... als ik hem overal aai.

... als ik hem op zijn kont aai.

... als ik zijn pootjes aai.

... soms als ik hem op het ene plekje aai, soms als ik hem op een ander plekje aai.

... de ene keer wel, de andere keer niet als ik hem aai.

... in mijn kleren, in de handdoek, in de bank.

... soms wel, soms niet en er schijnt geen peil op te trekken te zijn.

... schijnbaar opeens nadat we een poos gezellig hebben gezeten.

... als ik hem terug wil zetten.

... altijd en daarom durf ik hem niet meer op schoot te nemen.

... als ik hem knuffel.


top
 


Mijn cavia bijt maar vertoont ook ander gedrag...

... zoals klappertanden, op hoge poten lopen, de haren overeind hebben staan - ik vind hem soms eng en durf hem niet goed op te pakken! Als ik hem wel oppak, is het een heel gevecht!

... zoals tegenspartelen, weg rennen, tegen de kooi op proberen te klimmen alsof hij een uitweg zoekt - hij blijft rondjes racen als ik hem wil pakken en ik ben bang dat hij uit mijn handen glipt als ik hem vastheb of als ik hem op schoot heb; soms glipt hij ook weg!


top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand buiten de kooi is in de tralies.
Traliebijten is vrijwel altijd bijten
uit verlangen of frustratie.
Traliebijten kan ook nieuwsgierigheid zijn of ongeduld.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand buiten de kooi is naar jou.
Is hij wel handtam? Is hij wel gewend aan zijn nieuwe leefomgeving? Je dient ook andere situaties waarin hij bijt te onderzoeken, want het kan zijn dat hij bijt uit verlangen of frustratie, maar hij kan ook zijn wereld willen onderzoeken of bijten omdat hij een hekel heeft aan mensen, of schrikken van jou omdat hij emotioneel overgevoelig is of omdat hij gewoonweg nog niet gewend is aan zijn nieuwe leefsituatie, of bijten omdat hij jou als leider uitdaagt - of om andere redenen. Je dient dus meerdere situaties af te gaan en ook te kijken of hij wel handtam is.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je hem probeert te aaien.
Is hij wel handtam? Als hij dat is, kan het zijn dat hij uit angst bijt, dat hij van je schrikt, dat hij dominant of saggerijnig is. Onderzoek ook andere situaties waarin hij bijt, want ook andere dingen zijn mogelijk, zoals een trauma of hekel hebben aan mensen - en er zijn nog andere oorzaken mogelijk. Onderzoek dus alle situaties waarin hij bijt.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je zijn hok wilt verschonen.
Het is zeer goed mogelijk dat hij de macht over wil nemen van je
of al het idee heeft dat hij de baas is en dat hij je terecht wil wijzen omdat je iets doet wat hij inet wil. Overigens kan angst en schrik ook een reden zijn waarom hij bijt. Ga dus na in welke situaties hij nog meer bijt.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je met je hand in het nachthok gaat.
Het lijkt er op dat hij van je schrok, maar hij kan ook geïrriteerd zijn. Als het een kwestie van dominantie is, zal hij zo reageren omdat hij niet wil dat je dat doet en omdat hij vindt dat hij de baas is.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je het nachthok optilt.
Het lijkt er op dat hij van je schrok, maar hij kan ook geïrriteerd zijn. Als het een kwestie van dominantie is, zal hij zo reageren omdat hij niet wil dat je dat doet en omdat hij vindt dat hij de baas is.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je hem op wilt pakken.
Meestal is het òf dominantie òf angst. Als hij nog niet handtam is, dien je hem dat te leren. Is hij dat al en is het geen angst - eventueel van een trauma - dan is het vrijwel altijd een dominantiekwestie.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je hem opgepakt hebt.
Meestal is het òf dominantie òf angst. Als hij nog niet handtam is, dien je hem dat te leren. Is hij dat al en is het geen angst - eventueel van een trauma - dan is het vrijwel altijd een dominantiekwestie.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je groenvoer voor hem neerlegt.
Misschien heeft hij wel haast (omdat hij honger heeft of omdat je iets heel lekkers neerlegt) en is het daarom per ongeluk maar het kan ook een dominantiekwestie zijn.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je zijn voerbakjes vult, deze uit het hok pakt of deze in het hok zet.
Misschien heeft hij wel haast (omdat hij honger heeft of omdat je iets heel lekkers in de bakjes legt) en is het daarom per ongeluk maar het kan ook een dominantiekwestie zijn; hij wil dan niet dat je iets in de kooi doet.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je hem een lekker hapje voorhoudt.
Misschien heeft hij wel haast om dat lekkere hapje op te eten en is het daarom per ongeluk maar het kan ook een dominantiekwestie zijn.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je hem iets voorhoudt dat nieuw voor hem is.
Het kan angst of een dominantiekwestie zijn, maar het kan ook zijn dat hij het eng vindt omdat het iets onbekends is.

top
 Je cavia zit in zijn kooi en bijt als jouw hand in de kooi is en je iets nieuws in de kooi zet.
Het kan angst of een dominantiekwestie zijn, maar het kan ook zijn dat hij het eng vindt omdat het iets onbekends is.

top
 Je cavia zit niet in zijn kooi en bijt als je hem in zijn kooi terug wilt zetten.
Het kan angst zijn omdat hij bijvoorbeeld nog niet handtam is, het kan een dominantiekwestie zijn, maar het kan ook zijn dat hij geschrokken omdat hij je niet zag aankomen of omdat hij saggerijnig is omdat hij nog niet terug in zijn hok wil.

top
 Je cavia zit niet in zijn kooi en bijt als hij los loopt en je hem wilt pakken.
Het kan angst zijn omdat hij bijvoorbeeld nog niet handtam is, het kan een dominantiekwestie zijn, maar het kan ook zijn dat hij geschrokken omdat hij je niet zag aankomen of omdat hij saggerijnig is omdat hij nog niet terug in zijn hok wil.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt als je hem wilt aaien: dan tilt hij zijn kop op en volgt je vinger of hand.
Het kan angst zijn omdat hij bijvoorbeeld nog niet handtam is, het kan een dominantiekwestie zijn, maar het kan ook zijn dat hij geschrokken omdat hij je niet zag aankomen, dat hij saggerijnig is of dat het nieuw is voor hem en hij je vinger gewoon wil onderzoeken.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt als je hem overal aait.
Het kan angst zijn omdat hij bijvoorbeeld nog niet handtam is, het kan een dominantiekwestie zijn, of hij kan macho, oversexed of hyperactief zijn; allemaal mogelijke redenen waarom hij niet stil kan zitten en alles hem irriteert. Maar hij kan ook overgevoelig zijn, mogelijk ten gevolge van een trauma.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt als je zijn kont aait.
Er zijn een paar plekken bij de cavia die gevoelig zijn en de kont is daar één van. De meeste cavia's zullen reageren als je hen op de kont aait: door te rillen of te trillen, door op te springen, door protesterende geluiden te maken, door in een stuip te schieten, door heel snel achter elkaar te gaan bijten of door op een andere manier te reageren. Als hij alleen in deze situatie bijt, dien je hem niet meer op zijn kont te aaien. Doet hij het ook in andere situaties, dan is er sprake van iets anders dan de normale gevoeligheid bij de kont.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt als je zijn poten aait.
Er zijn een paar plekken bij de cavia die gevoelig zijn en de poten zijn daar één van. De meeste cavia's vinden het dan ook helemaal niet leuk als je aan hun poten zit en zullen reageren als je dat wel doet: door de poot terug te trekken, door hun lichaam te draaien , door proberen weg te lopen of door op een andere manier te reageren. Als hij alleen in deze situatie bijt, dien je hem niet meer op zijn poten te aaien. Doet hij het ook in andere situaties, dan is er sprake van iets anders dan de normale afkeer die een cavia heeft voor het aan zijn poten zitten.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt soms als je hem op het ene plekje aait en soms als je hem op een ander plekje aait.
Het kan zijn dat hij nu eens hier dan eens daar gevoeliger is. Als hij in andere situaties niet bijt, kan het zijn dat jij hem de ene keer heel zachtjes en de andere keer harder aait, of de ene keer van links naar rechts en een volgende keer andersom, of juist tegen de haren in, of dat hij de ene keer in je nek zit en de andere keer op schoot. Ga na wat je anders hebt gedaan of wat je varieert. Houdt ook bij wanneer en op welke plekken hij er geen last van had. Als je eenmaal ontdekt hebt wat hij altijd fijn vindt, kan je dat voortaan aanhouden.
Indien het niet aan jouw manier van aaien ligt, kan het een
dominantiekwestie zijn, het kan angst zijn omdat hij bijvoorbeeld nog niet handtam is, het kan zijn omdat hij saggerijnig is of wellicht omdat hij een trauma heeft opgelopen en niet gewend is om op schoot te zitten of of om geaaid te worden.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt de ene keer wel, de andere keer niet als je hem aait.
Het kan zijn dat hij nu eens hier dan eens daar gevoeliger is. Als hij in andere situaties niet bijt, kan het zijn dat jij hem de ene keer heel zachtjes en de andere keer harder aait, of de ene keer van links naar rechts en een volgende keer andersom, of juist tegen de haren in, of dat hij de ene keer in je nek zit en de andere keer op schoot. Ga na wat je anders hebt gedaan of wat je varieert. Houdt ook bij wanneer en op welke plekken hij er geen last van had. Als je eenmaal ontdekt hebt wat hij altijd fijn vindt, kan je dat voortaan aanhouden.
Indien het niet aan jouw manier van aaien ligt, kan het een
dominantiekwestie zijn, het kan angst zijn omdat hij bijvoorbeeld nog niet handtam is, het kan zijn omdat hij saggerijnig is of wellicht omdat hij een trauma heeft opgelopen en niet gewend is om op schoot te zitten of of om geaaid te worden.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt in je kleren, de handdoek, de bank.
Het kan zijn dat hij bijt door een soort nerveuze opwinding. Dit is geen gewoon bijten, maar een heel snel achter elkaar bijten, zoals je wel eens ziet op een tekenfilm als een bever een boom doorknaagt.
Als het niet dat soort bijten is, dien je uit te zoeken in welke situatie hij nog meer bijt, want het kan dan een scala aan dingen zijn: een
dominantiekwestie, een hekel hebben aan mensen, naar andere cavia's toe willen, een trauma, en eigenlijk de meeste andere mogelijke oorzaken.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt soms wel en soms niet en er lijkt geen peil op te trekken te zijn.
Het kan zijn dat hij nu eens hier, dan eens daar gevoeliger is. Als hij in andere situaties niet bijt, kan het zijn dat jij hem de ene keer heel zachtjes en de andere keer harder aait, of de ene keer van links naar rechts en een volgende keer andersom, of juist tegen de haren in, of dat hij de ene keer in je nek zit en de andere keer op schoot. Ga na wat je anders hebt gedaan of wat je varieert. Houdt ook bij wanneer en op welke plekken hij er geen last van had. Als je eenmaal ontdekt hebt wat hij altijd fijn vindt, kan je dat voortaan aanhouden.
Als dat niet de reden is, dien je uit te zoeken in welke situatie hij nog meer bijt, want het kan dan een scala aan dingen zijn: een
dominantiekwestie, een hekel hebben aan mensen, naar andere cavia's toe willen, een trauma, en eigenlijk de meeste andere mogelijke oorzaken.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt schijnbaar opeens nadat jullie gezellig een poos gezeten hebben.
Het kan zijn dat hij bijt door een soort nerveuze opwinding. Dit is geen gewoon bijten, maar een heel snel achter elkaar bijten, zoals je wel eens ziet op een tekenfilm als een bever een boom doorknaagt.
Het kan ook zijn dat hij opeens wakker
schrikt, geïrriteerd is omdat hij bijvoorbeeld niet zolang op schoot wil zitten of omdat hij plassen of poepen moet.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt als je hem terug wilt zetten.
Het kan een een dominantiekwestie zijn, of hij weet nog niet wat er gebeuren gaat omdat hij nog niet handtam is of omdat hij eng vindt.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt altijd en daarom durf je hem niet meer op schoot te nemen.
Je dient na te gaan in welke andere situaties hij bijt want eigenlijk kan het hele scala aan oorzaken mogelijk zijn. Als hij alleen maar bijt op schoot, dien je na te gaan wat je normaalgesproken doet als hij op schoot zit. Aan één van die dingen heeft hij dan een hekel. Het kan het zijn dat je hem de ene keer heel zachtjes en de andere keer harder aait, of de ene keer van links naar rechts en een volgende keer andersom, of juist tegen de haren in, of dat hij de ene keer in je nek zit en de andere keer op schoot. Ga na wat je anders hebt gedaan of wat je varieert. Houdt ook bij wanneer en op welke plekken hij er geen last van had. Als je eenmaal ontdekt hebt wat hij altijd fijn vindt, kan je dat voortaan aanhouden.

top
 Je cavia zit bij jou op schoot en bijt als je hem knuffelt.
Misschien knuffel je hem te hard, of raak je hem aan op een plek die overgevoelig is. Je dient na te gaan in welke andere situaties hij ook bijt want eigenlijk kan het hele scala aan oorzaken mogelijk zijn, zoals dominantie, niet gewend zijn aan knuffelen, niet handtam zijn en dergelijke.

top
 Je cavia bijt maar vertoont ook ander gedrag zoals klappertanden, op hoge poten lopen, de haren overeind hebben staan - je vind hem soms eng en durft hem niet goed op te pakken! Als je hem wel oppakt, is het vaak een heel gevecht!
Je cavia is dominant.

top
 Je cavia bijt maar vertoont ook ander gedrag zoals tegenspartelen, weg rennen, tegen de kooi op proberen te klimmen alsof hij een uitweg zoekt - hij blijft rondjes racen als je hem wilt pakken en je bent bang dat hij uit je handen glipt als je hem vasthebt of als je hem op schoot hebt; soms glipt hij ook weg!
Je cavia is bang, heeft een trauma, of is niet handtam.

top
 

 

top     home