De Grote Cavia: algemene en bijzondere informatie over cavia's.
 

Caviapaashoofdjes maken Pasen extra leuk!

 

Cavia-eieren

Je kan heel makkelijk eieren in caviahoofdjes omtoveren.


Het enige wat je nodig hebt, zijn rondjes voor de ogen, iets kleinere rondjes voor de pupillen en twee oortjes. Je knipt die uit gekleurd papier. Je kan de pupillen ook met een zwarte pen op het oogrondje tekenen.
De ogen plak je met lijm op het ei, de oren met een plakbandje.
De neusgaten en het mondje teken je er op. Als je wilt kan je ook nog een stukje papier inknippen zodat je wat haar hebt.
En klaar is je cavia-ei!

Oorsprong van Pasen

De naam Pasen komt van het Latijnse pascha en het Hebreeuwse pŤsach. In de middeleeuwen heette het paschen, paeschen en paesch. De Engelse naam Easter en de Duitse naam Oster zijn afgeleid van de godin Eostre, de godin die iedere lente geeŽrd werd en wiens symbolen een haas en een ei waren.
Pasen is zowel een christelijk als een heidens feest. De christenen vieren met Pasen dat Jezus is opgestaan en dat hij leeft. De heidenen hebben met Pasen altijd al het begin van de lente gevierd.


De Anglo-Saxen en Pasen

De Anglo-Saxen vierden aan het begin van de lente een lentefeest ter ere van hun godin Eostre. De belangrijkste symbolen van Eostre waren de haas omdat deze voor vruchtbaarheid stond en het ei omdat men dacht dat de wereld uit een ei ontstaan was. Dit lentefeest werd gevierd als moeder Aarde ontwaakt was na de winter en het eerste lentegroen en de eerste lentebloemen ontluikt waren. Eostre was de beschermgodin van vrouwen en jonge meisjes. Het was een oud gebruik dat jonge meisjes in de nacht vůůr het feest van Eostre in doodse stilte bij een geheime bron het zogenaamde Eostre-water gingen halen. Ze wasten zich met dit water en als een meisje een paar druppels over haar geliefde heenspatte, zouden ze snel gaan trouwen. Men denkt dat de naam Eostre geleid heeft tot het Engelse woord Easter. Easter betekent Pasen. De Anglo-Saxen leefden immers in wat nu Groot-BritanniŽ is.


De Germanen en Pasen

De Germanen hadden hun eigen lentefeest. Als de lente in aantocht was, maakte men de huizen en het erf schoon. Men versierde de huizen met krokussen, narcissen, wilgetakken, berketakken, grassprietjes en ontloken tarwespruiten. De wilge- en berketakken werden versierd met eieren en bloemen. Op de dag van het feest begroette men de zon zodra deze opgenomen was en ontbeet men met de hele familie; men at voornamelijk eieren omdat rond de lente de kippen voor het eerst weer eieren begonnen te leggen. 's Avonds werden er grote vuren ontstoken en verzamelde men zich voor een familiemaal dat uit brood en eieren bestond.


De christenen en Pasen

De Goede Week is de week voor Pasen waarin verschillende belangrijke dagen voor christenen vallen. Op Palmzondag werd Jezus als koning binnengehaald in Jeruzalem. Iedereen zwaaide met takken van palmen (IsraŽl is immers warm genoeg zodat palmen er kunnen groeien) en zong hosanna. Op Witte Donderdag at Jezus voor de laatste keer met Zijn vrienden. Dit wordt het laatste avondmaal genoemd. Goede Vrijdag is de dag voor Pasen. Op deze dag is Jezus gestorven. Het heet Goede Vrijdag omdat Jezus Zijn leven voor ieder mens heeft gegeven. Dit houdt in dat door Jezus' gift God ons kan vergeven als we gezondigd hebben - uiteraard wel als we oprecht spijt hebben. Op Paaszaterdag wordt herdacht dat Jezus in zijn graf lag. En op Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dit noemt men de Verrijzenis omdat Jezus is verrezen uit zijn graf.


De eieren

Al in de 13e eeuw had men beschilderde eieren, hoewel men deze nog niet specifiek voor Pasen beschilderde. Maar in de 16e eeuw was het gebruikelijk om elkaar een beschilderd ei voor Pasen te geven. En het was gebruikelijk dat jonge geliefden die zich wilden verloofden elkaar een gekleurd of gedecoreerd ei gaven. Deze decoraties werden steeds kunstzinniger en kostbaarder en er werden ook porseleinen eieren gemaakt en voor de vorsten werden er gouden en kristallen eieren gemaakt. Meneer Fabergť maakte ieder jaar eieren voor de tsarenfamilie en deze eierencollectie is nu wereldberoemd.


De paashaas

Het idee dat de paashaas eieren brengt en ze verstopt in de kamer of in de tuin gaat terug tot de 17e eeuw. Men had de oude ideeŽn over de haas en het ei van de godin Eostre overgenomen. Het feit dat kleine haasjes die rond die tijd geboren waren in de tuinen en de velden (in die tijd leefden de meeste mensen immers nog heel dicht bij en in de natuur) aan het pas ontloken groen knabbelden en dus overal te zien waren zal ook hebben bijgedragen aan de populariteit van de haas tijdens Pasen. 

Copyright van de foto's: De Grote Cavia.

top      home