De Grote Cavia: algemene en bijzondere informatie over cavia's. 

Hoe stel je vast of iemand verstand van cavia's heeft?


Overzicht van dierenartsen die verstand van cavia's hebben

Hoe weet je of iemand kennis van zaken heeft?

Stel een paar vragen en ontdek of iemand écht iets van cavia's afweet

Kwestie van leven of dood

Een expert hoeft geen expert te zijn

Leuk, een vraag! Of niet?

10 vragen om te zien of iemand iets van cavia's afweet

10 vragen om te zien of een dierenarts iets van cavia's afweet

Experts en amateurs


Hoe weet je of iemand kennis van zaken heeft?

Als je een cavia wilt kopen, doe je dat natuurlijk het liefste bij iemand die er verstand van heeft. Je wilt niet met een beer thuiskomen als je een zeugje wilt. En je wilt al helemaal geen zieke of zwangere cavia meekrijgen van de verkoper!
En als je een dierenarts nodig hebt voor je cavia, dan wil je natuurlijk wél dat die dierenarts verstand van cavia's heeft.
Voor al die keren dat het nodig is dat iemand iets van cavia's afweet, wil je ook inderdaad iemand hebben die écht iets van cavia's afweet. Maar hoe kom je daar nu achter? Heel simpel: stel ze een paar vragen!


top


Stel een paar vragen en ontdek of iemand écht iets van cavia's afweet

In deze wereld zijn er drie soorten mensen: zij die verstand van cavia's hebben, zij die dénken dat ze verstand van cavia's hebben, en zij die niets van cavia's afweten. De mensen die verstand van cavia's, kun je gerust om raad en advies vragen (bijvoorbeeld op het forum). Maar zij die helemaal niets van cavia's afweten en zij die dénken dat ze iets van cavia's afweten, zijn geen mensen naar wie je moet luisteren als het om cavia's gaat. Maar het komt helaas nog maar al te vaak voor dat mensen die niets van cavia's afweten en mensen die dénken dat ze er iets vanaf weten, wél raad en advies geven - ook al weten ze er niets vanaf. Die moet je dus kunnen onderscheiden van de mensen die er wel verstand van hebben. Waarom? Omdat dat van levensbelang is van je cavia!


top


Kwestie van leven of dood

Of je advies krijgt van iemand die daadwerkelijk verstand van cavia's heeft, of iemand die alleen maar dénkt dat hij dat heeft, kan het verschil betekenen tussen leven en dood - letterlijk. Een verkeerd advies kan echt de dood tot gevolg hebben. Een dierenarts die dénkt dat hij verstand van cavia's heeft en daarom een zieke cavia penicilline geeft, tekent zijn doodvonnis: de cavia gaat onherroepelijk dood. Waarom? Omdat cavia's tegen lang niet alle anti-biotica kunnen. Sommige zijn gif voor ze.
Daarom is het letterlijk van levensbelang dat je weet of iemand echt verstand van cavia's heeft of dat hij of zij zomaar wat zegt.


topEen expert hoeft geen expert te zijn

Veel mensen denken dat er bepaalde personen zijn die veel van cavia's afweten. Denk aan een dierenarts of een dierenwinkel. Zij moeten toch wel experts zijn als het om cavia's gaat? De waarheid is echter dat dat vaker níet dan wél het geval is. Er zijn méér dierenartsen die helemaal niets van cavia's afweten, dan dat er dierenartsen zijn die cavia-experts zijn. En de dierenwinkels die expert zijn op het gebied van cavia's zijn met een lampje te zoeken: er zijn er maar heel weinig. Het irritante - en gevaarlijke - is echter dat veel van die zogenaamde experts wel doen alsof ze expert zijn. Zo zeggen ze rustig dat een cavia niet zoveel groente hoeft en dat terwijl een cavia juist véél groente moet. Zo zeggen ze rustig dat cavia's pas met vier maanden geslachtsrijp zijn, terwijl dat al met vier weken is. En zo zeggen ze nog veel meer dingen die absoluut niet kloppen en die alleen maar de gezondheid van de cavia schaadt en het onwetende caviabaasje opzadelt met veel ellende en kosten.
Waarom dierenartsen en dierenwinkels meestal niets van cavia's afweten, is omdat dierenartsen van de zes (6) jaar die ze leren, voornamelijk over honden en katten leren (en als ze mazzel hebben, krijgen ze twee (2) uur les over cavia's), en mensen geen diploma's meer hoeven te hebben om een dierenwinkel te beginnen: iedereen kan een dierenwinkel beginnen, ongeacht of je iets van dieren afweet of niet.


top


Leuk, een vraag! Of niet?

De meeste zogenaamde 'experts' vinden het helemaal niet leuk als je ze vragen stelt. Dat ze dat niet leuk vinden, kan diverse oorzaken hebben: ze zijn het niet gewend dat mensen vragen stellen, ze vinden dat vragen stellen een gebrek aan vertrouwen is, of ze krijgen het idee dat ze zich moeten verdedigen.
Toch, de goede dierenarts en de goede dierenwinkel, zullen het juist niet erg vinden dat je vragen stelt. Die begrijpen dat je bezorgd bent om je dier en die zullen het normaal vinden dat je eerst eens informeert om te zien of ze écht iets van cavia's afweten. Die zullen dus ál je vragen geduldig beantwoorden.
Als iemand daarentegen g
ëergerd reageert, boos wordt of je vragen niet wil beantwoorden, kun je beter op zoek gaan naar iemand anders: iemand die wél een expert is.


top


10 vragen om te zien of iemand iets van cavia's afweet

1. Mag een cavia alleen wonen?
- Cavia's mogen nooit alleen wonen. Iemand die zegt dat cavia's solitaire dieren zijn, dus dieren die alleen wonen (zoals bijvoorbeeld de grote katten, of zoals de hamster) weet niets van cavia's af. Cavia's zijn namelijk groepsdieren.

2. Kunnen twee beren samenwonen?
- Het kan, maar het kan ook zijn dat ze ruzie krijgen. Wát er gaat gebeuren, is op voorhand niet te zeggen omdat het van hun karakters afhangt. Iemand die zegt dat beren altijd samen kunnen wonen, weet onvoldoende van cavia's af.

3. Welk geslacht is het?
- Iedereen die zich expert noemt, moet kunnen zien of de cavia een beer (mannetje) of een zeug (vrouwtje) is. Bij heel jonge cavia's kan het ook voor de expert soms lastig zijn, maar zodra ze een paar weken oud zijn, is het altijd heel duidelijk.

4. Vanaf welke leeftijd mag een cavia groente hebben?
- De cavia mag direct vanaf de geboorte groente hebben. De meeste knabbelen na een paar uur al aan groenvoer.

5. Mogen meerdere beertjes en zeugjes in één groep wonen?
- Nee. In een groep mag er maar één beer zijn, anders wordt het vechten. (In uitzonderlijke is een beer zo'n goedzak dat hij meer op een zeug lijkt en dan kun je wel twee beren in een damesgroep hebben, maar dit komt heel weinig voor.)

6. Hoe zit het met loopballen, knaagstenen en tuigjes?
- Mensen die dit aanraden, weten niet genoeg van cavia's af. Alledrie kunnen ze namelijk dodelijk zijn.

7. Hoe vaak moet een cavia groente hebben?
- Drie- tot viermaal daags. Als iemand zegt dat een cavia maar één keer per dag of maar één keer in de twee of vier dagen groenvoer nodig heeft, weet hij niets van cavia's af (of hij is een enorme krent - en dan zijn die cavia's elders beter af).

8. Wat is beter, hooi of stro?
- Hooi. Iemand die zegt dat cavia's ook op stro kunnen leven, weet onvoldoende van cafia's af.

9. Zijn cavia's met lang haar niet veel bewerkelijker?
- Nee. Als mensen zeggen dat je cavia's met lang haar iedere dag moet borstelen en kammen, dan hebben ze nog nooit van de schaar gehoord. Langharige cavia's verzorgen hun vacht namelijk zélf, maar als er klitten in komen of de haren zijn te lang en slepen over de grond of hangen voor de ogen, dan knip je het gewoon af en dan ben je klaar. Dat vindt de cavia ook veel prettiger, zeker in de zomer. Heb je een hekel aan knippen, dan is een kortharige cavia inderdaad beter.

10. Hoelang leven cavia's?
- Ongeveer vijf (5) jaar. Veel cavia's halen de vijf niet; die sterven al als ze drie of vier jaar oud zijn. Sommige halen de zes, sommigen de zeven, maar veel ouder dan dat wordt de cavia niet.


top


10 vragen om te zien of de dierenarts iets van cavia's afweet

1. Heeft u vaak cavia's in de praktijk? Zo ja, hoe vaak? En waar komen ze dan voor?

2. Heeft u vaak cavia's geopereerd? En zo ja, waarvoor dan? En hebben die cavia's het overleefd?

3. Heeft u zelf cavia's?


4. Hoe dik mag een cavia zijn?
- Een cavia mag net zo dik zijn als hij wil. Er bestaan geen cavia's met overgewicht en cavia's mogen dan ook nooit op een dieet worden gezet omdat ze daarvan kunnen komen te overlijden. Als je dierenarts zegt dat jouw cavia op dieet moet, dan weet hij niets van cavia's af.

5. Hoeveel mag een cavia wegen?
- Een cavia mag net zoveel wegen als hij wil. Een cavia van 800 gram is prima, een cavia van 1200 gram is prima, een cavia van 1500 gram is prima, een cavia van 1800 gram is ook prima. Als je dierenarts zegt dat jouw cavia te veel weegt, dan heeft hij een ernstig gebrek aan kennis ten aanzien van cavia's.


6. Wanneer zijn cavia's geslachtsrijp?
- Met vier weken.

7. Wanneer mag een beer gecastreerd worden?
- Met vier-vijf maanden, mits hij minimaal 800 gram weegt, de balletjes groot genoeg zijn en hij gezond is.

8. Welke anti-biotica schrijft u voor aan cavia's?
- De anti-biotica die veilig is voor cavia's: Baytrill, Enrofloxoral, Bactrimel, Sulfatrim, Borgal, Vibravet, Doxoral drops, Marbocyl, Metrazol.
Als de dierenarts niet weet dat bepaalde anti-biotica niet gegeven mogen worden aan cavia's, kun je beter een andere dierenarts zoeken.

9. Moet mijn cavia nuchter zijn voor de operatie?
- NEE! Ik herhaal het nog maar eens: nee, nee, nee! Een cavia mag nooit nuchter zijn omdat hij dan waarschijnlijk sterft. Dit omdat het darmstelsel dan stil komt te liggen en dat krijg je niet meer op gang. Een dierenarts die zegt dat een cavia nuchter moet zijn, weet niets van cavia's af.

10. Wanneer moet ik mijn cavia voor de operatie brengen?
- Zo kort mogelijk voor de operatie. Dierenartsen die zeggen dat je je cavia 's ochtends vroeg moet brengen waarna de beer dan ergens in de loop van de dag geopereerd worden, weten veel te weinig van cavia's af. Je cavia kan hieraan doodgaan. Cavia's moeten namelijk constant kunnen eten.  Doen ze dat niet, dan komt hun darmstelsel stil te liggen. Cavia's eten echter niet bij stress en als ze een dag bij de dierenarts staan, ook al hebben ze hun eigen voedsel mee, dan is dat stress.
De reden dat sommige dierenartsen willen dat alle dieren 's ochtends binnen zijn voor de operaties, is dat het onhandig is dat de hele dag door baasjes hun dieren komen brengen. Echter: als jij je cavia later op de dag wilt brengen, maar dat een onoverkomelijk probleem is, kun je beter een dierenarts zoeken bij wie dat wél kan. Het kan namelijk het verschil betekenen tussen leven en dood van je cavia.Experts en amateurs

Kennis over en van cavia's is heel belangrijk. Nu weet jij in ieder geval welke vragen je kunt stellen om de experts van de amateurs te onderscheiden!Overzicht van dierenartsen die verstand van cavia's hebben

Op het forum van De Grote Cavia hebben caviabaasjes het gemeld als zij een dierenarts kennen die verstand van cavia's heeft. De lijst vind je in het Dierenartsoverzicht: dierenartsen met kennis van cavia's.
Je kunt die lijst ook inzien als je geen lid van het forum bent.

 

top      home