De Grote Cavia: algemene en bijzondere informatie over cavia's.
 

CSI voor dieren - ook in Nederland


Dierenleed is een grote zorg, temeer daar de meeste daders ermee wegkomen. Je hoort vaak genoeg op het nieuws dat er een dier is mishandeld of gedood. Wat gebeurt er daarna? Niets. Er kan vaak niet bewezen worden dat de dierenbeul het gedaan heeft en daarom gaat deze dan vrijuit. Terwijl je, als je kunnen vaststellen waaraan het dier is gestorven, veel vaker de dader kunt straffen.

Dierenarts Monique Verkerk houdt zich sinds 2012 al met forensisch onderzoek naar dieren bezig, en leidt Stichting Forensisch Dierenonderzoek. Je kunt dan denken aan een soort CSI voor dieren. Ze doet dit met forensisch patholoog Frank van de Goot. Ze volgde de opleiding voor forensisch dierenonderzoeker in Amerika, want in Nederland bestaat een dergelijke opleiding niet (in Amerika bestaat er al ruim dertig jaar een dierenpolitie met forensisch onderzoek).

Ze hoopt zo officieel forensisch dierenpatholoog te worden zodat ze voortaan al haar tijd kan wijden aan dieren die zijn gedood of mishandeld. Nu doet ze het erbij, naast haar werk als dierenarts, maar het is haar droom om het eerste forensische dierenteam in Nederland te worden. Als dat lukt, maakt ze deel uit van het officiŽle justitiŽle apparaat. Ze kan zich dan fulltime wijden aan het bestrijden van dierenleed.

En dat is hard nodig, want ieder jaar komen er ongeveer 6000 meldingen van dierenmishandelingen binnen. Ook cavia's lijden vaak onder mishandeling, verwaarlozing en ook doding. De cavia-opvangen krijgen als eerste te maken met gedumpte en afgedankte cavia's. Vaak leven die - gelukkig - nog, hoewel de toestand waarin ze binnen komen soms hartverscheurend is. Maar er zijn ook gevallen bekend van cavia's die gemarteld werden voor ze gedood werden, en van cavia's die stierven door verwaarlozing en mishandeling.

Er zijn mensen die zeggen dat we ons met belangrijkere zaken bezig moeten houden dan dierenleed. Zij doelen dan onder meer op kindermishandeling. Dat standpunt klopt echter niet, en wel om twee redenen. Ten eerste zijn dieren levende wezens met gevoelens, karakters en persoonlijkheden, die net zoals de mens zowel geestelijk als lichamelijk lijden onder mishandeling en verwaarlozing. En ten tweede is het zo dat daar waar dierenleed aanwezig is, vaak ook kinderen en mensen worden verwaarloosd, misbruikt en mishandeld, of nog erger, vermoord. 

Anouk Duijnker, coŲrdinator bij de dierenpolitie, stelt dat bij bijvoorbeeld dierenporno ook vaak kinderporno aanwezig is. Bij dierenmishandeling worden vaak ook mensen en kinderen mishandeld. En als er sprake is van dode dieren, dan kan het zijn dat dat rechtstreeks verband houdt met mensen, want bij dierenmishandeling is ook vaak sprake van huiselijk geweld en geweldsdelicten zoals moord. Zoals toen een hond dood werd aangetroffen. Het baasje, een man, zei dat de hond hem had aangevallen; hij had uit noodweer het dier neergestoken. Door forensisch onderzoek bleek echter dat dat niet het hele verhaal was. De man viel zijn vrouw aan en vermoordde haar, waarop de hond haar wilde beschermen en ertussenin sprong, waarop de man de hond ook vermoordde. Alleen door forensisch onderzoek was dat duidelijk geworden.

Het is dan ook te hopen dat er meer gedaan gaat worden tegen dierenleed, want zo kan ook menselijk leed opgespoord worden.

Hulp van de politiek is er al, want Tweede Kamerlid Dion Grauss (PVV) wil een forensisch dierenteam op de politieke agenda krijgen. Hij zet zich in voor dierenwelzijn.

Je kunt Stichting Forensisch Dierenonderzoek steunen door middel van een gift of donatie, want al het werk wordt nog steeds op vrijwillige basis uitgevoerd.

 

 

top      home