De Grote Cavia: algemene en bijzondere informatie over cavia's.
 


Het is n keer per jaar de Dag van de Cavia!

 

De dag van de Cavia

De Dag van de Cavia is voor cavia's wat Moederdag voor moeders en Vaderdag voor vaders is. Het is een verwendag voor je cavia. Een dag waarop hij extra in het zonnetje wordt gezet en waarop hij een lekker hapje krijgt en een extra knuffel.

Maar de Dag van de Cavia is ook de dag waarop we even stil blijven staan bij alle cavia's die het niet zo goed hebben als onze cavia's. De cavia's die in opvangcentra zitten te wachten op een goed thuis, de cavia's die bij broodfokkers een ellendig leven hebben en de cavia's die alleen zitten zonder enige uitdaging of prikkeling en die daardoor afstompen.De geschiedenis

De geschiedenis van De dag van de Cavia begon in oktober 2003 toen op het forum van De Grote Cavia de vraag werd gesteld waarom er eigenlijk geen caviadag was. Immers, er was een dierendag, een moederdag, een vaderdag... maar geen caviadag.
Er is toen besloten om een caviadag in te stellen. Er zijn immers heel veel caviabaasjes en heel veel cavia's. En dag per jaar wat extra aandacht aan de cavia besteden mag best!

Niemand wist echter een manier om de dag te bepalen waarop het Caviadag zou zijn, en daarom heb ik uiteindelijk voor de numerologie gekozen om de dag te bepalen omdat dat de meest objectieve manier was.
Numerologie klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet want je gaat gewoon uit van het principe dat iedere letter in het alfabet een cijfer heeft. Zo is de A nummer 1, de B nummer 2, C is 3, D 4 enz. enz. tot en met Z die 26 is.
Als je het woord cavia volgens die methode 'berekent' kom je op 9 uit. Immers: de C is 3, de A is 1, de V is 22, de I is 9 en de A is 1. Dat bij elkaar optellen (3+1+22+9+1) geeft 36. Dit bij elkaar opgeteld (3+6) geeft 9.
Daarom werd het de 9e van de maand september. September is immers de 9e maand. En als je dat bij elkaar optelt (9+9) krijg je 18 en tel je dat bij elkaar op (1+8) krijg je weer 9.
Kortom: het woord cavia is een echte 9, en de datum 9/9 k!

Caviadag wordt dan ook al sinds 2003 gevierd!


Caviarechten

Cavia's zijn heel bijzondere diertjes; dat weet je natuurlijk wel als je zelf cavia's hebt! Maar hebben cavia's rechten? Kunnen cavia's aanspraak maken op bijvoorbeeld vrijheid?
Animal Freedom vindt van wel. Zij betogen dat vrijheid een grondrecht voor dieren is en dat alle dieren recht hebben op de vrijheid om hun natuurlijk gedrag te vertonen.
En het is waar dat als cavia's hun natuurlijke gedrag kunnen en mogen vertonen, je er als caviabaasje ook veel meer plezier aan hebt! Er zijn cavia's die niet in ideale omstandigheden leven, en dat doet iets met ze wat niet gezond is... misschien heb je weleens dieren in een dierentuin gezien die de hele dag rondjes draaien of eindeloos heen en weer lopen in hun kooi... dat zijn geen gelukkige dieren. Ze hebben niet genoeg ruimte, niet genoeg uitdaging, niet genoeg dingen om te doen, en daarom vervelen ze zich te pletter. Ook andere dieren die niet goed gehuisvest zijn vertonen dat gedrag, zoals bijvoorbeeld paarden of koeien die met hun hoofd tegen de muur bonken als ze nooit naar buiten mogen en niet genoeg te doen hebben. Of varkens of beren die opgesloten zitten in kooien die net iets groter zijn dan hun lichaam en uit pure frustratie in de tralies bijten. Vrolijk word je daar niet van als je dat soort beelden ziet... En dat terwijl het zo simpel is om op te lossen. Geef de dieren wat ze willen en ze zijn gelukkig!
En dat geldt ook voor cavia's. Cavia's die opgesloten zitten in een kooi zonder iets te doen te hebben, vervelen zich en zijn daarom ongelukkig. Daarom is het zo goed dat organisaties zijn die opkomen voor de rechten van het dier, en ook voor de rechten van cavia's. Want ieder dier heeft het recht op een gelukkig leven! En er zijn steeds meer organisaties die zich daarvoor hard maken, zoals onder meer PETA, Partij voor de Dieren (die heel mooi stelt dat dieren 'het recht hebben om te leven naar hun aard'), Amnesty International,
de Nicolaas G. Pierson Foundation (die wetenschappelijk onderzoek verricht naar dierenrechten voor de Partij van de Dieren), Dier & Recht, Animal Rights, Gaia, World Animal Protection (Nederlandstalige website), Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht, Een Dier, Een Vriend, Animal Save Movement (Nederlandse website), Dwars (Groen linkse jongeren), Party for the Animals (Nederlandstalig),  Pink (de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren) en Het Actiefonds.

En er is zelfs een universitaire studie Dierenrechten bij de OU, en er is een boek verschenen 'Evangelie, Theologie voor dierenrechten' dat stelt 'het eerste boek op de Nederlandse markt [te zijn] dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief', en er zijn nog meer boeken over dierenrechten, zoals onder meer Dierenrechten van Dirk-Jan Verdonk, Dierenrechtenbibliotheek - Dierenrechten en maatschappelijke vooruitgang van Henry S. Salt en Bij de beesten af! over dierenrecht en onrecht door Bastiaan Rijpkema.
Journalist Frank Mulder vraagt zich af of mensenrechten ook dierenrechten zijn op zijn website.

Intussen heeft Ecuador, als eerste land ter wereld, bepaald dat wilde dieren ook rechten hebben en dat die beschermd moeten worden. In 2008 erkende Ecuador al de rechten van de natuur in de grondwet. Het land is daardoor de koploper als het gaat om het erkennen van de rechten van dieren en de natuur, en het beschermen daarvan. Dat nu ook wilde dieren rechten hebben, is het gevolg van een rechtszaak die werd aangespannen door de eigenaar van wolaap Estrellita. Wolapen komen alleen voor in de regenwouden van de Amazonebekken in Zuid-Amerika. Wolaap Estrellita was uit het wild gehaald toen ze 1 maand oud was, en had daarna gedurende 18 jaar bij mensen geleefd. Toen de overheid daar achter kwam, haalden ze Estrellita weg en plaatsen ze haar in een dierentuin. Echter, wolapen raken super gestresst door vreemden, en daardoor kreeg Estrellita  een hartaanval in de dierentuin, waarop ze stierf.

De eigenaar van Estrellita klaagde de overheid aan, die deze gelijk gaf in het feit dat er onvoldoende rekening was gehouden met de rechten van de wolaap door deze zomaar van het huis wat ze voor 18 jaar kende over te plaatsen naar een voor haar vreemde dierentuin. Echter, de overheid spande op haar beurt een rechtszaak aan tegen de eigenaar van Estrellita omdat deze haar illegaal uit het wild had gehaald toen ze slechts 1 maand oud was. Die rechtszaak won de overheid. Het hoogste gerechtshof van Ecuador bepaalde daarom dat wilde dieren rechten hebben en dus bescherming.
Ecuardor bepaalde al eerder dat mensen het recht hebben om te kunnen leven in een gezonde omgeving en een gezond milieu.
Het nieuws over de rechtszaak en de nieuwe wet (sinds April 2022) van Ecuador valt na te lezen in het Nederlands op Animals Toady, of in het Engels op Earth.

Jouw cavia's hebben uiteraard een geweldig leven! Maar misschien kun je, op Caviadag, ook andere dieren een beetje helpen door bijvoorbeeld een organisatie die strijdt voor dierenrechten te helpen. :)
 

top      home