De Grote Cavia: algemene en bijzondere informatie over cavia's.AABBCCEEFFPP zijn de genetische symbolen van de Goud-agouti (de wildkleur). Zo heeft ieder ras, iedere kleurslag, iedere tekening en iedere uitmonstering zijn eigen genetische symbolen.

 

Waarom genetische symbolen?

Genetische symbolen zijn een manier om een gen weer te geven. Een gen is onderdeel van het DNA van een cavia. Het DNA kan je zien als de handleiding voor 'het maken' van een cavia. En zonder DNA blijft de cavia niet leven omdat het DNA dagelijks nodig is voor het maken van nieuwe cellen.

In het DNA staat dus aangegeven hoe de cavia eruit moet zien (zowel uitwendig als inwendig) en voor de buitenkant (kleur vacht, soort vacht, kleur ogen en dergelijke) zijn er voor de cavia een aantal symbolen.
Ieder gen staat voor een bepaalde eigenschap, bijvoorbeeld de lengte van het haar of de kleur van het haar.
Ieder gen wordt weergegeven door middel van een symbool: letters.
Er zijn dominante en recessieve. De dominante worden aangegeven met een hoofdletter, de recessieve met een kleine letter.

Een cavia kan zowel een dominante als recessieve eigenschap bij zich dragen. Het symbool voor de kleur zwart is B.
Omdat genen echter op beide chromosomen liggen (er zijn er altijd twee, ze vormen altijd een paar) zijn er ook altijd twee genen. En daarom wordt de genetische eigenschap ook altijd in twee letters weergegeven.
Voor zwart is dat dus: BB.
Indien een cavia zwart is en raszuiver (dus twee 'zwarte' genen heeft) dan is het symbool: BB.
Indien echter een cavia zwart is maar niet raszuiver is en zowel een 'zwart' gen als een 'chocoladekleurig' gen heeft, dan is het symbool: Bb.

De eerste B is die van de dominante zwarte erffactor. De tweede b is die van de recessieve chocolade factor. Die recessieve chocolade factor kan alleen optreden als ze niet onderdrukt wordt door de dominante zwarte factor. Die zwarte B moet dus helemaal weg zijn, wil de cavia een chocoladekleurige vacht kunnen krijgen. Dan is de code: bb.

Zo zijn er voor de diverse kleuren symbolen, maar ook voor de diverse haarstructuren, de lengte van het haar, de kleur van de ogen en dergelijke.


AA = agouti met een buik die geen ticking heeft
A
rAr = agouti met een buik die wel ticking heeft
aa = eenkleur
BB = zwart
bb = chocolade (kan met een vuuroog)
CC = kleurintensiteit (ook wel 'Albinofactor' genoemd)
c
kck = zeer lichte vermindering van kleurintensiteit (zwart naar zeer donker sepia/bruinzwart, rood naar buff)
c
dcd = lichte vermindering van kleurintensiteit (zwart naar sepia/bruinzwart, rood naar buff)
c
rcr = vermindering van intensiteit van oogkleur (zwart naar rood)
c
aca = verantwoordelijk voor de Rus-tekening
cc = albinofactor die de cavia NIET heeft; albino is geheel zonder pigment. Bij de cavia wordt dit (geheel zonder pigment) verkregen door de combinatie van c
aca en ee.
EE = factor die verantwoordelijk is voor de verhouding zwart/rood (zwart, chocolade en de verdunningen hiervan, lila en beige)
e
pep = factor die verantwoordelijk is voor de verhouding zwart/rood: het zwart verminderd, het rood neemt toe (waaronder brindle)
c
rcrepep = magpie
c
rcree = wit donkeroog
ee = factor die verantwoordelijk is voor de verhouding zwart/rood: hierbij is het zwart verdwenen en blijft er alleen rood over en de verdunningen daarvan zoals goud, saffraan, buff, crème en wit.
PP = oogkleur: donkere ogen
p
rpr = oogkleur: vuurogen
pp = oogkleur: rode ogen
SS = factor verantwoordelijk voor de hoeveeldheid wit: geen witte vlekken
S
sSs = factor verantwoordelijk voor de hoeveeldheid wit: minder dan 50% witte vlekken
ss = factor verantwoordelijk voor de hoeveeldheid wit: meer dan 50% witte vlekken
RnRn = lethale (dodelijke) factor bij Dalmatiner en Schimmel. Dit kan tot uiting komen bij het kruisen van Dalmatiner x Dalmatiner of Schimmel x Schimmel of Dalmatiner x Schimmel. De witte dieren uit deze combinatie zullen vrijwel altijd sterven.
Rnrn = factor die voor de tekening van de Dalmatiner en de uitmonstering van de Schimmel zorgt
LL = kort haar
ll = lang haar
StSt = gekruind
stst = niet gekruind
MM = geen borstelhaar (geen rozetten)
mm = borstelhaar (wel rozetten)
++ = normaalhaar
RxRx = geen beharing zoals Rex
rxrx = Rex of Texel. De Rex heeft nog LL nodig, de Texel heeft nog ll nodig.
FzFz = geen beharing zoals de Teddy
fzfz = Teddybeharing
SaSa = geen satijn
sasa = satijn

Er zijn twee rijen van genetische symbolen; eentje voor kleur, eentje voor haarstructuur.
De rij voor kleur is (uitgaande van de wildkleur/agouti):
AABBCCEEFFPP
Indien een cavia zwart is, wordt de codering:
aaBBCCEEFFPP
Hierbij is dus alleen de AA veranderd in aa.

De rij voor haar structuur is (uitgaande van een normaalhaar):
LLststrhrhMMRxRxFzFzSaSa
Indien een cavia een langhaar is, veranderen het in:
llststrhrhMMRxRxFzFzSaSa

Korthaar is dominant over langhaar.
Borstelhaar is dominant over normaalhaar.
Borstelhaar is dominant over de beharing van CH-Teddy, US-Teddy en Rex.
Borstelhaar is dominant over gekruind.
Normaalhaar is dominant over satijnbeharing.
Gekruind is dominant over normaalhaar.


Genetische symbolen van erkende caviarassen (haarvariëteiten, kleurslagen en tekeningen).

Cinnamon-agouti

bbcrcr

AAbbcrcrEEFFPP

Goud-agouti

AABBCCEEFFPP

AABBCCEEFFPP

Grijs-agouti

cdcd

AABBcdcdEEFFPP

Zalm-agouti

pp

AABBCCEEFFpp

Zilver-agouti

crcr

AABBcrcrEEFFPP

Solid goud-agouti

ArAr

ArArBBCCEEFFPP

Solid zilver-agouti

ArArcrcr

ArArBBcrcrEEFFPP

Beige

aabbpp

aabbCCEEFFpp

Borstelhaar

mm

LLststrhrhmmRxRxFzFzSaSa 

Borstelhaar satijn

mmsasa

LLststrhrhmmRxRxFzFzsasa

Bont

ss + kleur

AABBCCEEFFPPss + kleur

Brindle

epep + kleuren

AABBCCepepFFPP + kleuren

Buff

aabbcdcdee

aabbcdcdeeFFPP

Coronet Sheltie gekruind

llStSt

llStStrhrhMMRxRxFzFzSaSa 

Crème

aabbcacdee

aabbcacdeeFFPP

Dalmatiner zwart

Rsrs + kleur

AABBCCEEFFPPRsrs + kleur

Driekleur

epepss + kleuren

AABBCCepepFFPPss + kleuren

Goud

aaeepp

aaBBCCeeFFpp

Hollander

SsSs + kleur

AABBCCEEFFPPSsSs + kleur

Langhaar

ll

llststrhrhMMRxRxFzFzSaSa

Lila

aapp

aaBBCCEEFFpp

Normaalhaar

++

LLststrhrhMMRxRxFzFzSaSa

Normaalhaar satijn

sasa

LLststrhrhMMRxRxFzFzsasa

Normaalhaar gekruind

StSt

LLStStrhrhMMRxRxFzFzSaSa

Rex

rxrx

LLststrhrhMMrxrxFzFzSaSa 

Rood

aaee

aaBBCCeeFFPP

Rus

caca + kleur

AABBcacaEEFFPP + kleur

Saffraan

aacdcdeepp

aaBBcdcdeeFFpp

Schildpad

epep + kleuren

AABBCCepepFFPP + kleuren

Schimmel

sisi + kleur

AABBCCEEFFPPsisi + kleur

Sheltie

llrr

llststrhrhMMRxRxFzFzSaSa

US-Teddy

fzfz

LLststrhrhMMRxRxfzfzSaSa 

Tan

atat + kleur

atatBBCCEEFFPP + kleur

Texel

llrrrxrx

llststrhrhMMrxrxFzFzSaSa 

Wit donkeroog

aabbcrcree

aabbcrcreeFFPP

Wit roodoog

aabbcacdee

aabbcacdeeFFPP

Zilvervos

atatCchCck

atatBBCCEEFFPPCchCck

Zwart

aa.

aaBBCCEEFFPP

 

 

top      home